Win

€ 10.000,-

start kapitaal en begeleiding

Doe mee met de business challenge 2020

Business Challenge 2020

Heb jij een goed idee of een business concept met potentie én zoek je startkapitaal, dan is dit je kans! Doe mee aan de business challenge van Ulympics en maak kans op € 10.000 startkapitaal en begeleiding. Lever je businessplan vóór 29 feb. 2020 in.

Doel

Ondersteuning van business concepten / (startende) ondernemingen met potentie die binnen één jaar rendabel zijn. De ondersteuning omvat:

 • Startkapitaal van (maximaal) € 10.000,= voor loonkosten, ontwikkelingskosten en overig;
 • Wekelijkse coachings-/ voortgangsgesprekken;
 • 8-wekelijkse evaluatiegesprekken.

Voor wie?

Een ieder met een levensvatbaar idee of een business concept met marktpotentie én behoefte aan startkapitaal. Dit zijn jonge ondernemingen die minder dan 6 maanden actief zijn, dus ook studenten òf starters (WO, HBO of MBO).

Sluiting inschrijvingen

Belangrijke informatie

Randvoorwaarden voor deelname

Ondersteuning van business concepten / (startende) ondernemingen met potentie die binnen één jaar rendabel zijn. De ondersteuning omvat:

 • Businessplan op max 10 A4 en max 2 A4 managementsamenvatting;
 • Het business concept / idee moet binnen één jaar (dus uiterlijk 5 april 2021) rendabel zijn;
  • M.a.w. binnen één jaar is Proof of Concept aangetoond, ROI is behaald en business is winstgevend gemaakt;
  • Business concepten die niet binnen één jaar rendabel zijn worden uitgesloten voor de deelname aan de business challenge;
 • Committeren aan inspanning tussen (6 april 2020 t/m 5 april 2021), deadlines en commitment van teamleden;
 • Innovatief business concept is niet vereist voor het deelnemen aan de business challenge.
 • Is bekend met de Algemene Voorwaarden van Ulympics en accepteert deze.

Beoordelingscriteria

 • Een need-to-have concept wordt hoger beoordeeld dan een nice-to-have concept;
 • Een business concept dat in minder dan een jaar rendabel wordt hoger beoordeeld dan een concept dat in één jaar rendabel is;
 • Een business concept dat minder dan € 10.000 financiering nodig heeft voor het eerste jaar wordt hoger beoordeeld dan een concept met € 10.000 financiering;
 • Een concept met (verkoopcontracten met) klanten wordt hoger beoordeeld dan een concept zonder klanten;
 • Een reeds werkend prototype wordt hoger beoordeeld dan een standaard business concept.

Tips en achtergrond informatie

Businessplan moet tenminste bestaan uit:

 • Omschrijving idee / business concept: waar is het een oplossing voor én waarom zouden klanten jouw idee / business gebruiken?;
 • Is het idee / business concept een need-to-have of een nice-to-have?;
 • Marktonderzoek, marktanalyse en marktpotentie: klanten, concurrenten, afnemers;
 • Wat zijn de huidige klanten? Is er al een behoefte gepeild hierbij?
 • SWOT en hoe zorg jij ervoor dat het concept binnen één jaar rendabel is;
 • Schaalbaarheid concept;
 • Hoe en wanneer te lanceren;
 • Hoe het concept rendabel in korte tijd te maken en geld te verdienen;
 • Team (samenstelling) en rollen;
 • Financieel plan met (vaste en variabele) kosten en opbrengsten in tijd uitgezet;
 • Op basis van bovenstaande punt een omschrijving van heldere mijlpalen voor betalingen met betalingstermijnen;
 • Plan voor het komend jaar (6 april 2020 t/m 5 april 2021) en voor na 5 april 2021.

Een (werkend) prototype van het idee / business concept mag uiteraard toegevoegd worden bij indiening.

Het idee / business concept hoeft niet innovatief te zijn en mag best eenvoudig zijn (bijv. een ijscokar / bakker, etc.) zolang het concept rendabel is.

Locatie voor besprekingen / presentaties worden t.z.t. doorgegeven.

Alle universiteiten, hogescholen en/of MBO's van Nederland mogen meedoen aan deze business challenge.

Voor meer informatie mail ons op: info@ulympics.com of bel 06-30076869, liefst na 15:30. In het weekend tussen 9:00-21:00 bereikbaar.